GCINVEST: Informacja w sprawie zbycia nieruchomości w … – Bankier

Zgodnie z tym co prezentuje dział wiadomości Bankier na stronie „GCINVEST: Informacja w sprawie zbycia nieruchomości w …”:

Zarząd Spółki GC Investment S.A. (\"Emitent\") informuje, iż w dniu 1 października 2012 r. Emitent powziął wiadomość o zawarciu w dniu 28 września 2012 r. przez spółkę zależną \"BAUPOL\" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu […] czytaj cały news ».

W jaki sposób uzupełnisz te wydarzenia? Dołącz się do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.