Sosnowiec.Kraina Świetlików jedzie na europejski konkurs – NaszeMiasto.pl

Przekazując to co opisuje NaszeMiasto.pl na stronie „Sosnowiec.Kraina Świetlików jedzie na europejski konkurs”:

Sosnowiec.„Kraina Świetlików to pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec małych dzieci”. Ma pomagać dzieciom odróżniać dobre zachowania dorosłych od złych. Jest realizowany w sosnowieckich przedszkolach, a teraz zwyciężył właśnie w  […] odwiedź cały nius ».

W jaki sposób opiszesz te nowiny? Przystąp do panelu dyskusyjnego na ten temat

Brak komentarzy.