W Sosnowcu pacjenci z podejrzeniem lub diagnozą nowotworu płuc … – Dziennik Zachodni (subskrypcia)

Informując o tym co zdaje Dziennik Zachodni (subskrypcia) w artykule „W Sosnowcu pacjenci z podejrzeniem lub diagnozą nowotworu płuc …”:

W Szpitalu św. Barbary , gdzie wyodrębniono przy Oddziale Pulmonologii Pododdział Onkologiczny, średni czas oczekiwania na przyjęcie wynosi tu 6-7 dni, podczas gdy średnia w województwie to kilka tygodni. Pododdział powstał dzięki wiedzy i […] przeczytaj pełny news ».

W jaki sposób skomentujesz te wydarzenia? Przystąp do wymiany zdań na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.