Cerkiew św. Wiery, Nadzieżdy i Ljub’wi w Sosnowcu

Tereny dzisiejszego Sosnowca od zarania dziejów miały kontakt z obrządkiem wschodnim. Na początku XX wieku stały tu trzy cerkwie:

  • Cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Granicy (obecnie dzielnica Maczki), wyświęcona w 1884 roku, mieszcząca 250 osób,
  • Cerkiew pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii, wyświęcona w 1889 roku
  • Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, wyświęcona w 1906 roku, mieszcząca 1200 osób

Cerkiew pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii (świętych męczennic prawosławnych i katolickich) poświęcona została 28 listopada 1889 roku. Zbudowano ją głównie z inicjatywy sosnowieckich fabrykantów wyznania ewangelickiego, którym zależało na dobrych kontaktach z Rosjanami. Wśród fundatorów znaleźli się między innymi, zasłużeni dla Sosnowca: bracia Schönowie czy niemiecki przemysłowiec branży włókienniczej – Heinrich Dietel. Świątynię wzniesiono z czerwonej cegły i kamienia w ciągu zaledwie jednego roku. Jej projekt stanowi dzieło Prokofiewa – pomocnika Architekta Guberni Piotrkowskiej. Według jego projektu, cerkiew stoi na planie oktagonu, zupełnie nietypowym dla świątyń Europy Wschodniej. Budynek zdobi strzelista, czteropiętrowa dzwonnica. Znajdujące się w niej osiem dzwonów, ufundował Heinrich Dietel. Schönowie opłacili natomiast pracę moskiewskiego artysty – Lebiediewa, który stworzył dwupiętrowy, dębowy ikonostas wewnątrz świątyni. Z zewnątrz cerkiew wygląda na dużą. Okazuje się jednak, że w środku zmieścić się może tylko kilkadziesiąt osób. Początkowo nabożeństwa w cerkwi odprawiali duchowni z sąsiednich parafii. Jednakże już w kwietniu 1890 roku powołano pierwszego proboszcza (Jana Lewickiego) oraz psalmistę.

Obecnym proboszczem Cerkwi świętych Wiary, Nadziei i Miłości jest ks. Mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski.

Cerkiew świętych Wiary, Nadziei i Miłości jest jedyną świątynią prawosławną w Sosnowcu, która przetrwała do dziś. Zawdzięcza to ona być może swojemu mało prestiżowemu położeniu – za dworcem kolejowym, na peryferiach ówczesnego miasta.

Cerkiew jest otwarta dla zwiedzających w niedzielę i święta w ciągu godziny (od 9:30 do 10:30) przed nabożeństwem. Grupy zorganizowane mogą umówić się indywidualnie, kontaktując się z kancelarią parafialną.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz