cmentarz sosnowiec

Cmentarz Wielowyznaniowy w Sosnowcu

O wielokulturowości Sosnowca świadczy, między innymi, znajdująca się tam nekropolia – zespół czterech cmentarzy: katolickiego, żydowskiego, prawosławnego i ewangelickiego, zajmujących łącznie obszar 8,5 ha. Cmentarz Wielowyznaniowy obejmuje:  Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Smutnej w Sosnowcu Cmentarz rzymskokatolicki zajmuje aż 5,5 ha z 8,5 ha powierzchni całej nekropolii. Powstał on w końcu XIX wieku. W 1920 roku, […]

Czytaj dalej ...

Kościoły w Sosnowcu

Sosnowiec jest miastem wielokulturowym. Świadczy o tym chociażby obecność świątyń trzech (do wybuchu II wojny światowej – czterech) wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz prawosławnego. Istniała tu także Wielka Synagoga, ale we wrześniu 1939 roku została ona spalona przez żołnierzy hitlerowskich. Wiele spośród znajdujących się w Sosnowcu kościołów to cenne zabytki. Na szczególną uwagę zasługują: Bazylika Katedralna […]

Czytaj dalej ...

Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu

Trójkąt Trzech Cesarzy to miejsce symboliczne nie tylko w historii Polski, ale i całej Europy. To tutaj w czasie zaborów zbiegały się ze sobą granice trzech cesarstw: Prus, Austrii i Rosji. Trójkąt obejmuje obecnie granice miast Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy, które łącząc się w tym miejscu, przybierają wspólną nazwę […]

Czytaj dalej ...

Pałace w Sosnowcu

Większość sosnowieckich zabytków związana jest z epoką industrializacji Śląska i pochodzi z XIX i XX wieku. Obok licznych zabytkowych kościołów i budynków poprzemysłowych, znajdują się tu także warte zobaczenia pałace: Pałac Dietla Pałac Henryka Dietla to unikat architektoniczny spośród pałaców przemysłowców w skali całego kraju. Wzniesiony został w końcu XIX wieku, naprzeciwko fabryki włókienniczej Dietla […]

Czytaj dalej ...

Cerkiew św. Wiery, Nadzieżdy i Ljub’wi w Sosnowcu

Tereny dzisiejszego Sosnowca od zarania dziejów miały kontakt z obrządkiem wschodnim. Na początku XX wieku stały tu trzy cerkwie: Cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Granicy (obecnie dzielnica Maczki), wyświęcona w 1884 roku, mieszcząca 250 osób, Cerkiew pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii, wyświęcona w 1889 roku Cerkiew pod wezwaniem […]

Czytaj dalej ...