Kościoły w Sosnowcu

Sosnowiec jest miastem wielokulturowym. Świadczy o tym chociażby obecność świątyń trzech (do wybuchu II wojny światowej – czterech) wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz prawosławnego. Istniała tu także Wielka Synagoga, ale we wrześniu 1939 roku została ona spalona przez żołnierzy hitlerowskich.

Wiele spośród znajdujących się w Sosnowcu kościołów to cenne zabytki. Na szczególną uwagę zasługują:

  • Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół katedralny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny wzniesiono w latach 1893-1898, według projektu architekta Karola Kozłowskiego. Prace nad wnętrzem świątyni trwały jednak aż do 1906 roku. Zbudowana ona została na planie krzyża łacińskiego, w stylu neoromańskim. Ciekawe jest, że władze zaboru rosyjskiego wyraziły zgodę na jej budowę, dzięki rozgłaszaniu przez ludność, że kościół ten stanowić ma wotum dziękczynne za uratowanie cara w czasie zamachu na jego życie.

  • kościół parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Kościół ten ufundowany został w 1888 roku przez przemysłowca Heinricha Dietla. Wielokrotnie przebudowywany, ostateczną formę uzyskał w 1910 roku. Budynek jest eklektyczny, przeważają w nim jednak formy neobarokowe.

  • Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wybudowany został przy Głównym Dworcu Kolejowym w 1862 roku. Ufundowali go i utrzymywali pracownicy kolei, dlatego nazywany jest czasem „kościołem kolejowym”. Kościół reprezentuje architekturę neogotycką, w nieco oszczędniejszym wydaniu.

  • Kościół św. Barbary

Wzniesiony został na działkach, przekazanych przez obywateli sosnowieckiej dzielnicy Sielec, w stylu neogotyckim, w latach 1906-1907.

  • Kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół ten wybudowany został w latach 1894-1899 według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego. Wzniesiono go z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Zbudowano go z podatków, nałożonych dobrowolnie na górników kopalni “Jerzy” w Niwce.

  • Kościół św. Joachima

Kościół ten składa się z dwóch niezależnych architektonicznie budowli, połączonych w jedną, zachwycającą całość. Pierwsza, otynkowana część (kruchta obecnego kościoła) została ufundowana w 1848 roku przez Jadwigę Mieroszewską – ówczesną właścicielkę Zagórza. Budynek powstał według projektu Stanisława Gołębiowskiego i Tomasza Majewskiego. W ciągu kilkudziesięciu lat, parafia ta stała się zbyt mała dla, powiększającej się stale, liczby ludności. Władze carskie nie wydały jednak pozwolenia na budowę nowej świątyni. Dlatego też w latach 1893-1908 rozbudowano istniejący już, kościół, dobudowując do niego monumentalną część neogotycką, według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego.

  • kościół parafialny Parafii św. Tomasza Apostoła

Ten neogotycki kościół powstał w latach 1904-1911, według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego. Wzniesiono go z cegły, na planie krzyża łacińskiego. W 2004 roku rozpoczęto dobudowę dwóch wież, zaprojektowanych przez Ewę i Tomasza Taczewskich.

  • Cerkiew św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii

Wybudowano ją w ciągu zaledwie roku (1888-1889) według projektu Prokofiewa z Piotrkowa. Wzniesiono ją z cegły i kamienia na planie krzyża równoramiennego. Posiada ona czteropiętrową dzwonnicę z ośmioma dzwonami, ufundowaną przez, zasłużonego dla Sosnowca, przemysłowca Heinricha Dietla.

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz