Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu

Trójkąt Trzech Cesarzy to miejsce symboliczne nie tylko w historii Polski, ale i całej Europy. To tutaj w czasie zaborów zbiegały się ze sobą granice trzech cesarstw: Prus, Austrii i Rosji. Trójkąt obejmuje obecnie granice miast Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy, które łącząc się w tym miejscu, przybierają wspólną nazwę – Przemsza.

W 1907 roku wybudowano, na znajdującej się tu Słupeckiej Górce, Wieżę Bismarcka, z której obserwować można było całe pogranicze, a w pogodne dni zobaczyć punkty, znajdujące się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Aż do zakończenia I wojny światowej Trójkąt Trzech Cesarzy był atrakcją dla turystów, którzy przyjeżdżali tu z niemal całej Europy.

Wieżę Bismarcka zburzono w 1937 roku, a Trójkąt Trzech Cesarzy powoli popadł w zapomnienie.

2 maja 2004 roku, dzień po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zamontowano tu tablicę z napisem: “W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech zaborów dzisiaj świętujemy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i jesteśmy dumni, że wspólnie budujemy Europę bez granic”. Wtedy też powstały pierwsze plany rewitalizacji i upamiętnienia Trójkąta Trzech Cesarzy, przygotowane przez PTTK Oddział w Sosnowcu. Niestety do tej pory postawiono tu jedynie, w 2007 roku, Obelisk Pamięci.

Niedawno jednak władze Sosnowca na nowo podjęły temat zagospodarowania terenu Trójkąta Trzech Cesarzy i, opierając się na wcześniejszych planach PTTK, zleciły wykonanie projektu gliwickiemu biurze projektowemu An Archi Group. Wykonano badania hydrologiczne i geologiczne i przedstawiono nową koncepcję przywrócenia Trójkątowi dawnego, przedwojennego blasku.

Na lewym brzegu Białej Przemszy powstać ma część rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowa z boiskami do siatkówki plażowej i koszykówki oraz placem zabaw dla dzieci. Planowana jest także budowa biwakowych drewnianych domków oraz, niezbędnego do biwakowania, zaplecza sanitarnego. Powstać mają także trasy rowerowe. W dalszej perspektywie władze Sosnowca chcą także postawić w tym miejscu wieżę widokową, wzorowaną na Wieży Bismarcka, z której będzie można podziwiać malownicze tereny nadprzemszańskie, a także wybudować kładkę dla pieszych, łączącą brzegi rzeki. Kiedy Trójkąt Trzech Cesarzy zacznie rozwijać się turystycznie, być może stanie tu także jakiś obiekt historyczny, na przykład muzeum, ale, jak na razie, nie jest on brany pod uwagę.

Koszt całego przedsięwzięcia to 12,5 mln złotych i póki co miasto nie uzyskało jeszcze dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do realizacji projektu przyłączą się prawdopodobnie także Mysłowice.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz